Příměstský branně-sportovní Kemp

2021

SC vebr-sport, z.s. pořádá v červenci 2021 již čtvrtý ročník "Příměstského branně-sportovního kempu" pro děti z Plané nad Lužnicí, Sezimova Ústí, Tábora, okolí. Tento branně-sportovní kemp je určen dětem a mládeži se zájmem o pohyb a zábavu a sportovní trénink. Příměstský branně-sportovní kemp je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let a je zaměřen na sportovní přípravu, trénink, a brannou přípravu. Jsou vypsány celkem dva turnusy a dvou lokalitách.

TERMÍNY

I. Termín: 5.-9. 7. 2021 Téma: Branně sportovní kemp

(včetně státního svátku 6. července)

Sezimovo Ústí 2

Přihlášky již uzavřeny

II. Termín: 12.-16. 7. 2021 Téma: Branně sportovní O-Camp

Planá nad Lužnicí

Přihlášky již uzavřeny - kapacita naplněna

Příměstské kempy probíhají od pondělí do pátku.

LOKALITY KEMPŮ

SEZIMOVO ÚSTÍ 2

Každodenní místo srazu: Sezimovo Ústí II - ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Každodenní místo srazu: Planá nad Lužnicí - ZŠ Planá nad Lužnicí, ulice ČSLA 65

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podrobnější informace naleznete v dokumentech "Propozice" a "Všeobecné podmínky".

Rodiče mohou děti přivést na místo srazu od 7:30 do 8:00 hod a odpoledne si je vyzvednout v 16:00-16:30 hod. Starší děti mohou ráno přijít na místo srazu a odpoledne odejít samy pouze s písemným souhlasem podepsaným jedním z rodičů. Každý den je pro děti připraven bohatý program. (Sportovní pohybová příprava, sportovní trénink, atletická příprava, základy práce s mapou a jiné branně sportovní aktivity.)

Aktivity příměstského kempu v Plané nad Lužnicí budou probíhat na sportovištích v Plané nad Lužnicí a okolí.

Aktivity příměstského kempu v Sezimově Ústí budou probíhat na sportovištích v Sezimově Ústí a okolí, a některé sportovní aktivity mohou být i v okolí Tábora.

Děti jsou rozděleny do více skupin podle věku a případně podle dovednosti a zdatnosti. V případě, že některá aktivita je pro dítě nevhodná, je nahrazená jinou činností. Při příznivém počasí tráví děti čas venku (pod dohledem trenérů a instruktorů). V případě nepříznivého počasí bude zajištěna varianta sportovních aktivit pod střechou. (V Plané nad Lužnicí - tělocvična školy. V Sezimově Ústí II - tělocvična školy.)

Každý turnus je zakončen závěrečnými soutěžemi.

Strava: Po celý den mají děti zajištěný pitný režim a stravování ve formou ranní svačiny oběda a odpolední svačiny. (Ovoce, zelenina, pečivo atd. K obědu je zajištěno jedno teplé jídlo.)

CENA ZA JEDEN TURNUS

Při závazné přihlášce do 18.3.2021

1.250 Kč

Při závazné přihlášce do 16.4.2021

1.650 Kč

Základní cena jednoho kempu

1.950 Kč

SLEVY

Včasná přihláška:

1. Dětem, které se závazně přihlásí do 18.3.2021 na celotýdenní (5 denní) turnus (t.j. bude zaslána nebo vyplněna elektronická závazná přihláška včetně úhrady částky za celý turnus), poskytneme slevu za včasnou přihlášku a cena kempu tak bude 1 250,- Kč .

2. Dětem, které se závazně přihlásí od 18.3. do 16.4.2021 na celotýdenní (5 denní) turnus (t.j. bude zaslána nebo vyplněna elektronická závazná přihláška včetně úhrady částky za celý turnus), poskytneme slevu za včasnou přihlášku a cena kempu tak bude 1 650,- Kč .

Rodinná sleva:

1. V případě, že se branně sportovního kempu účastní minimálně dva sourozenci, má každé dítě z rodiny slevu ve výši 100,- Kč.

2. V případě, že se dítě účastní dvou turnusů, má dítě slevu z každého turnusu ve výši 100,- Kč.

(V přihlášce může být uplatněna pouze jedna rodinná sleva. Rodinné slevy se nesčítají.)

Cena pro členy SC vebr-sport, z.s.

Pro děti, které jsou členy SC vebr-sport, z.s. je cena za jeden celotýdenní turnus 1000,- Kč. Pro členy SC vebr-sport neplatí rodinná sleva.

(Příklad: Dva sourozenci se přihlásí na stejný turnus, vyplní a odešlou elektronickou přihlášku a za oba bude provedena úhrada do 18.3.2021. Cena pro každého ze sourozenců bude 1150,- Kč. )

ÚHRADA CENY

Úhrada ceny za příměstský branně-sportovní kemp 2020 se provádí za každé dítě zvlášť na účet SC vebr-sport, z.s.

č.ú. 2300185288/2010 vedený u - Fio banka, a.s. VS pro identifikaci platby je 2021XXXXXX, kde XXXXXX je prvních šest čísel RČ dítěte. Do poznámky uvádět "KEMP-2021-jméno účastníka".

STORNO POPLATKY

V případě, že by se dítě nemohlo kempu zúčastnit, platí storno podmínky – při odhlášení do 14 dní před začátkem kempu vracíme 70% ze zaplacené částky a méně než 14 dní 20%. (Více informací ve všeobecných podmínkách).

kemp.vebr-sport.cz

Příměstský branně - sportovní kemp 2021 a O-Camp je podporovaný Ministerstvem obrany České republiky

Kudyznudy.cz - tipy na výlet