PřihláškA

(Aktuální stav přihlášek je zveřejněn níže na této stránce)

Přihlásit dítě na "Příměstský branně-sportovní kemp 2019 nebo O-Camp 2019" můžete pomocí formuláře na této stránce nebo

Vyplňte požadované údaje do přihláškového formuláře a na závěr odešlete kliknutím na odeslat. Tím bude Vaše přihláška přijata ke zpracování

V případě, že byste potřebovali vystavit fakturu na zaměstnavatele například za "ozdravný pobyt dítěte", nebo jiné potvrzení pro zaměstnavatele, prosím kontaktujte nás.

Doklady o zaplacení v papírové podobě poštou nezasíláme. Doklady vám můžeme zaslat elektronicky na e-mail zákonného zástupce.

Úhradu ceny za "Příměstský branně-sportovní kemp 2019" provádějte za každé díte samostatně na bankovní účet SC vebr-sport, z.s.

č.ú. 2300185288/2010 vedený u - Fio banka, a.s.

VS: 2019XXXXXX - kde XXXXXX je prvních šest čísel RČ dítěte.

Poznámka o platbě: "KEMP-2019-jméno účastníka."

Primestsky kemp SC vebr-sport 2017
Aktuální stav přihlášek