Přihlásit dítě na příměstský branně-sportovní kemp můžete pomocí formuláře na této stránce nebo  >>zde<<
Vyplňte požadované údaje do přihláškového formuláře a  na závěr odešlete kliknutím na odeslat. Tím bude Vaše přihláška přijata ke zpracování

V případě, že byste potřebovali vystavit fakturu na zaměstnavatele například za "ozdravný pobyt dítěte", nebo jiné potvrzení pro zaměstnavatele, prosím kontaktujte nás. 

Doklady o zaplacení v papírové podobě poštou nezasíláme. Doklady vám můžeme zaslat elektronicky na e-mail zákonného zástupce.

Úhradu ceny za "Příměstský branně-sportovní kemp" provádějte za každé díte samostatně na bankovní účet SC vebr-sport, z.s. 

č.ú. 2300185288/2010 vedený u - Fio banka, a.s.
VS: RČ dítěte bez pomlčky
Poznámka o platbě: "KEMP - 2017"